A jó hír, az Evangélium nem az, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez fantasztikus természetesen, de nem az volt a nagy dolog. Ő tudta, mondta, hogy harmadnapra az Ember Fia feltámad, és különben is azért Isten volt Ő:). Persze mi csodálkoztunk rajta, hogy feltámadt, mert senki nem hitt a feltámadásában.
 
Az igazi nagy hír, a nagy durranás, a jó hír, az Evangélium az, amit talán még kevesebben hisznek el, hogy az ember, te én, mindenki, Krisztussal együtt feltámadt (ez nem a test feltámádása, az odébb van:).
 
Újra: Az ember, mi is feltámadtunk Krisztussal együtt!! Taramm!! Ez az igazi Húsvétunk!
 
Az Evangéliumban ez jelentődik ki, hogy Isten megigazította az embert Krisztus halálában, ez nagy durranás, ez az igazi Örömhír, és hogy az ember Krisztussal együtt feltámadt a halálból, és ÉL, és Él, és Éli:)!
 
Feltámadott Ember vagy! Az Élet legyőzte a halálodat!
Nagyobb öröm ez a sonkánál és a tojásnál, és mindig velünk marad!
 
 
“Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelembõl tartattatok meg!)
És EGYÜTT FELTÁMASZTOTT és EGYÜTT ÜLTATETT a mennyekben, Krisztus Jézusban:” (Efézus 2:5-6)
 
“Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunk miatt.” (Roma 4:25)
 
“Minekutána azért most MEGIGAZULTUNK AZ Ő VÉRE ÁLTAL, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen õ általa.” (Róma 5:9)
 
“Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, AKI ÁLTAL NEKEM MEGFESZÍTTETETT A VILÁG, ÉS ÉN IS A VILÁGNAK. (Galata 6:14)
 
“A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az õ saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idõknek elõtte,
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, AKI ELTÖRÖLTE A HALÁLT, VILÁGOSSÁGRA HOZTA PEDIG AZ ÉLETET ÉS A HALHATATLANSÁGOT AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL.” (1 Tim. 1:9-10)
“Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívõnek idvességére, zsidónak elõször meg görögnek.
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitbõl hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” (Róma 1:16-17)
Share This