Transzformáló letölthető könyv

OLYAN VAGY MINT JÉZUS

SZENT VAGY

TÖKÉLETES VAGY

TISZTA VAGY

ÁRTATLAN VAGY

SZERETETT VAGY

MEGIGAZULT VAGY

BŰNTELEN VAGY

ISTEN SZEME FÉNYE VAGY

ÁLDOTT VAGY

EGÉSZSÉGES VAGY

BŐVÖLKÖDŐ VAGY

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

ÍRÁSOK

A Biblia egyik legfontosabb Igéje

A Biblia egyik legfontosabb Igéje

Az emberiség megigazultsága ami Krisztus halálában történt, az oka Jézus feltámadásának. Jézus feltámadása a bizonyítéka annak, hogy mindenki igazzá vált Isten szemében, ez az Isten ismerete, ítélete a világról. Ennek az egy Igének a helyes megértése forradalmasítja az életedet.

bővebben
A Megigazultság Kora

A Megigazultság Kora

A Megigazultság Kora az amiben már egy jó ideje élünk, de egy jó ideje nincs róla tudomásunk. Jézus Krisztus halálában az emberiség bement az Ígéret földjére, megigazult, de sajnos még mi sem ismertük fel, eddig. A megigazultság sorsfordító felismerés azoknak, akik belefáradtak már a pusztai vándorlásba. Jöjj és láss!

bővebben

NAPI TÜKÖR BIBLIA

1Ahelyett, hogy egy lenyűgöző bizonyítvány lenne bekeretezve a falamon, ti vagytok bekeretezve a szívemben! Ti vagytok a mi Levelünk belénk írva, mintegy egy nyílt levél, ami egy globális nyelvet beszél; olyat, amit mindenki ért, el tudja 1olvasni és úgy ismeri fel, mint a saját anyanyelvét! (Az 1anaginosko szó, az ana szócska felfelé emelkedő-t jelent és a ginosko, felfelé ismerni; vagyis egy magasabb realitásból, vonatkoztatásból tudni, ismerni; felülről ismerni; felismerni; úgy olvasni, hogy közben felismerésre jutsz.)

2 Korintus 3:2

A tény, hogy egy Krisztusi-Levél vagytok olyan világosan ragyog, mint a nap (olyan világos, mint a nap)! Ez az, amiről a szolgálatunk szól. Az Isten Szelleme az élő tinta. A Szellem okozta minden benyomás a szíven az, ami állandóságot, folyamatosságot ad ennek a párbeszédnek (beszélgetésnek). Nem a törvény nyelvét beszéljük itt; ez sokkal dinamikusabb és állandóbb, mint a kőbe vésett betűk; ez a párbeszéd bele van hímezve a lelkiismeretetekbe. (Ez az eredeti életed (az élet, amire teremtve lettél), amit a kegyelem visszhangoz benned!)

2 Korintus 3:3

Hangot adunk a bölcsesség szavainak, ami csendben el volt rejtve időtlen korokig; egy titok, ami felfedi Isten Mester tervét, amivel megváltja (megmenti) az Ő dicsőségét az emberben.

1 Korintus 2:7

Sem a politikusoknak, sem a teológusoknak fogalmunk sem volt erről a titokról (az emberiség Krisztussal való egybefonódásáról), ha lett volna, akkor soha sem feszítették volna meg az Urat, akinek a halála megváltotta (megmentette) a dicsőségünket!

1 Korintus 2:8

Ez nevetséges! Kikhez beszélek itt? Szellemi csecsemők vagytok pusztán, beleragadva a lélek uralta testi üzemmódba, úgy beszéltek mint a csecsemők? (Szentimentális halandzsákat turbékoltok arról, hogy ki a kedvenc prédikátorotok, ahelyett, hogy felfedeznétek, hogy kik vagytok Krisztusban!)

1 Korintus 3:1

Tejjel tápláltalak benneteket, és most ennyi idő után úgy tűnik, hogy nincs igényetek, sem kapacitásotok az evangélium húsához (a kemény eledelhez). Amíg a lélek uralta testi üzemmód tejes diétáján maradtok (Krisztust pusztán csak egy emberi szempontból látva [nézd meg a 2 Kor.5:16-ot]), nem tudjátok megemészteni a hús üzenetet, ami a Krisztussal való egységetekben végződik és lepleződik le! (Óriási különbség van Krisztus történelmi és érzelgős látása és az Evangélium kijelentésének felismerése között. Ez a kegyelem misztériuma: Isten kinyilatkoztat bennünket Krisztusban. Krisztussal összekötött bennünket már az idő kezdete előtt. Jézus nem mint egy egyén halt meg. A mi halálunkat halta, és mi Vele együtt feltámadtunk.)

1 Korintus 3:2

A heves vitáitok és a megosztottságok bizonyítja, hogy teljesen eltévesztettétek az Evangélium lényegét! Úgy viselkednek, mint bármely más szellemileg meg nem világosodott személy, vallásos megszállottként kicsinyes párt politikával (pártoskodással) megkötözve, miközben eltévesztitek az üzenet lényegét.

1 Korintus 3:3

Hát nem látjátok, hogy ez nem Pálról vagy nem Apollósról vagy bármilyen más tanítóról szól, akivel szeretnétek összekötni (társítani) magatokat? Nem azért vagyunk itt, hogy az egyik kijátssza a másikat, és egy kétségbeesett próbálkozással megpróbáljon megnyerni benneteket (a szavazataitokat) ahhoz, hogy a ‘csoportunkhoz’ csatlakozzatok. (ApCsel 19:1)

1 Korintus 3:4

Apollósnak és nekem is ugyanaz a feladatunk: értetek vagyunk itt, azért hogy hatással legyünk a hitetekre, hogy felfedezzétek magatokat Krisztusban. Mindenki egyformán magajándékozott Őbenne. (Nézzed meg a 21-es és 22-es verseket)

1 Korintus 3:5

Én ültettem, azzal, hogy az evangéliumot elhoztam nektek először, majd Apollós öntözte a magot a felétek való szolgálatában; de Isten okozza azt, hogy a Krisztusi élet meggyullad és növekszik bennetek.

1 Korintus 3:6

Ha mindaz amit elértünk csak annyi, hogy benneteket hozzánk, mint egyénekhez kapcsolunk, akkor elbuktunk (sikertelenek lettünk); aki ültet nem fontosabb, mint az, aki öntöz; ez az egész nem rólunk, hanem rólatok szól, hogy felismerjétek, hogy Isten munkálkodik bennetek. (A szolgálatunknak csak egy célja van: hogy felfedje Krisztus bennetek! Nézzed meg Pál sürgetését a Filippi 2:12-ben, „nem csak a jelenlétemben, hanem sokkal inkább a távollétemben, fedezzétek fel az üdvösségetek teljes mértékét: Isten munkálja bennetek mindazt, hogy akartok és cselekedtek!” Ez a „kimunkálni a saját üdvösségeteket”-nek semmi köze a kötelességtudat vezérelt, akaraterőre korlátozott munkavégzés törvényéhez. Ez annak a felfedezése, hogy Ő munkálkodik benned; energizál téged mind a vággyal és képességgel arra, hogy Ő kifejezze magát benned.)

1 Korintus 3:7

A személyes megbízásatásunk nem helyez senkit a másik fölé; pontosan ugyan az a küldetése van mindnyájunknak; hogy mennyire vagyunk sikeresek vagy sikertelenek abban, arról mindenki maga számol el.

1 Korintus 3:8

Mi (akik szolgálunk felétek) Isten alkalmazottai vagyunk. Ti az Isten szántóföldje (mezőgazdasági területe) vagytok; vagy egy másik összefüggésben; ti vagytok az Ő épülete, Ő az építésze és a (kivitelező) mérnöke az Őáltala alkotott (megtervezett) életeteknek.

1 Korintus 3:9

Ő kegyelme miatt van minden képességem (egyedül az Ő kegyelme az, ahonnan a képességeim származnak); az Ő ajándéka minősít engem (Az Építőmesteri bizonyítványomat nem a kíválóságom jutalmaként kaptam egy egyetemen!). A hit alap amit az életetekbe lefektettem bizonyítja ezt. Így hát a következő ember (szolgáló) különös (extra) óvatossággal építsen erre, úgy, mint ami összhangban van azzal, amit a kegyelem kommunikál. (Egyedül a kegyelem határozza meg és inspirálja az Újszövetségi szolgálatot.)

1 Korintus 3:10

Jézus Krisztus az egyetlen alap (fundamentum); semmi, amit esetleg bárki más tanít nektek nem helyettesítheti őt.

1 Korintus 3:11

VIDEÓK

Olyan vagy mint Jézus a gyakorlatban (megvallások)

Olyan vagy mint Jézus a gyakorlatban (megvallások)

Mit jelent Olyannak lenni mint Jézus a gyakorlatban. Felismerni valóban hogy kik vagyunk szédítő mélység az ego-nak, amiben el is tűnik. Ahogy kezdjük látni a Valónkat kezdünk abból beszélni, ami valóban igaz ránk, akkor kezd megváltozni az amit akkor hoztunk létre,...

bővebben
Az egó

Az egó

Hogy lehetséges, ha az ember meg van váltva mégis tud úgy viselkedni, cselekedni, mint aki nincs? Mi az, hogy ‘Én meg vagyok váltva’? Az ‘Én’ is meg van váltva vagy az ‘Én’ marad az aki volt? Vajon menyire mély, mennyire teljes a megváltás és mennyit...

bővebben

HANGANYAGOK

Olyan vagy mint Jézus a gyakorlatban (megvallások)

Olyan vagy mint Jézus a gyakorlatban (megvallások)

Mit jelent Olyannak lenni mint Jézus a gyakorlatban. Felismerni valóban hogy kik vagyunk szédítő mélység az ego-nak, amiben el is tűnik. Ahogy kezdjük látni a Valónkat kezdünk abból beszélni, ami valóban igaz ránk, akkor kezd megváltozni az amit akkor hoztunk létre,...

bővebben
Az ego

Az ego

Hogy lehetséges, ha az ember meg van váltva mégis tud úgy viselkedni, cselekedni, mint aki nincs? Mi az, hogy ‘Én meg vagyok váltva’? Az ‘Én’ is meg van váltva vagy az ‘Én’ marad az aki volt? Vajon menyire mély, mennyire teljes a megváltás és mennyit értettünk, éltünk...

bővebben

AZ ELFELEJTETT EVANGÉLIUM TÉRKÉPE

MEGIGAZULTSÁG IGÉK A BIBLIÁBÓL

Sikeresen feliratkoztál! Erősítsd meg a feliratkozást az email fiókodban!

Share This